چهارشنبه, ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

روزهای کاری از ساعت 9 تا 18

09125710675

اطلاعات آدرس

 تهران، خیابان مطهری

نفقه فرزندان

نفقه فرزندان

 همانطور که می دانید نفقه اولاد بر عهده پدر است در خصوص این موضوع معمولا ابهامات و پرسشهایی وجود دارد که سعی می کنیم به بیان ساده به آنها پاسخ دهیم:

پ : در صورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او برای پرداختت نفقه اولاد چه کسی مسئولیت پرداخت نفقه را دارد؟
ج : در این حالت این وظیفه به عهده جد پدری و در صورت نبودن پدر و جد پدری یا عدم قدرت آنها این وظیفه بر عهده مادر است و اگر مادر هم زنده نباشد و ا قادر به پرداخت نباشد این وظیفه بر عهده جد مادری است. 

پ : اگر پدر و مادری از یکدیگر جدا شده باشند و حضانت فرزندان به مادر واگذار شده باشد و پدر در صورت جلسه طلاق منزل مسکونی اش را به مادر و فرزند انتقال دهد آیا باز هم پدر مکلف به پرداخت نفقه است؟
ج : اولا نفقه تنها شامل مسکن نمی باشد و اموری چون غذا، اساس منزل، هزینه درمان، لباس و... نیز نفقه محسوب می شود . پرداخت نفقه تکلیف قانونی پدر است و مادر ولایتی بر فرزندان ندارد و موضوع حضانت و سرپرستی موضوعی جدا از ولایت می باشد. 

پ : در صورت وقوع اختلاف بین پدر و مادر چنانچه فرزندان حاضر به زندگی با پدر نباشند آیا پدر باز هم مکلف به پرداخت نفقه است؟
ج : گرچه عدم اطاعت فرزندان از پدر از نظر شرعی امر حرامی است اما موجب سقوط نفقه نیست و پدر مکلف است نفقه فرزندان را بپردازد. 

پ : اولاد تا چه زمانی مستحق دریافت نفقه می باشند؟
ج : در شرع و قانون سن معینی برای نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفا مادام که اولاد دارای شغل و درآمد مشخص نباشند پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد باید توجه داشت که در مورد کارمندان دولت شاهد آن هستیم تا زمانی که دختر همسر اختیار نکرده و یا پسر مشغول تحصیل باشد به کارمند حق اولاد پرداخت می شود. 

پ : چنانچه کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست غایب باشد و یا از پرداخت آن خودداری کند چه باید کرد؟
ج : چنانچه الزام کسیکه پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه با درخواست افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال او برداشت کرده و در نفقه آنان یا کسی که متکفل مخارج آنان است قرار خواهد داد و اگر اموال غایب یا متکفل در اختیار نباشد همسر وی یا شخص دیگری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض پرداخت و سپس از شخص غایب یا متکفل مطالبه نماید. 

پ : آیا پرداخت نفقه از سوی پدر به طفلی که از راه نامشروع به دنیا آمده ضروری است ؟
ج : فرد زانی گرچه پدر قانونی طفل به حساب نمیاید اما عرفا پدر آن تلقی می شود و کلیه تکالیف مربوط به پدر مثل گرفتن شناسنامه و پرداخت نفقه بر عهده اوست.