شنبه, ۱۳۹۹/۰۳/۱۰

همه روزه از ساعت 9 تا 20

09125710675

اطلاعات آدرس

 تهران، خیابان مطهری

اهلیت در قرارداد

اهلیت در قرارداد

تاریخ : سه شنبه , ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳:۳۲
منظور از اهلیت طرفین معامله چیست؟
متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. اهلیت دو قسم است. اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیت تمتع عبارت از قابلیت  شخص است برای اینکه بتواند دارای حق و تکلیف شود. این اهلیت با دارا بودن حق با تولد انسان شروع و با مرگ او تمام میشود. اهلیت استیفا، قدرت و توانایی اعمال حق است؛ یعنی شخص بتواند در اموال و حقوق خود تصرف کند و عقود و معاملاتی انجام دهد. کسی که اهلیت استیفا دارد، باید بالغ و عاقل و رشید باشد. منظور از صغیر، اشخاص غیربالغ است، کسانی که کمتر از 18 سال تمام دارند، صغیر هستند.
منبع : یاسا