چهارشنبه, ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

روزهای کاری از ساعت 9 تا 18

09125710675

اطلاعات آدرس

 تهران، خیابان مطهری

وصول مطالبات

وصول مطالبات

اگر مایل هستید بدانید که وصول مطالبات چیست در این مقاله با ما همراهی کنید ، هرچند که چیزی بهتر از مشاوره حقوقی وصول مطالبات نمیتواند در این راستا کار آمد باشد.اما ما در اینجا توضیحاتی مبنی بر این موضوع میدهیم.

حساب های دریافتنی نشان دهنده مطالبات واحد تجاری از اشخاص و شرکت ها می باشد. این حساب ممکن است از فروش کالا یا ارائه خدمات، پرداخت مساعده، پرداخت وام یا مواردی از این قبیل ایجاد شود.
 جهت ارائه گزارشات شفاف و دقیق تر جهت تصمیم گیری، این نوع حساب ها طبقه بندی شده و در اسناد ثبت می شوند. مبانی متفاوتی جهت طبقه بندی این نوع حساب ها وجود دارد که ۵ مورد آن ها در ادامه مقاله توضیح داده می شود.
در صورتی که این مطالبات از طریق فعالیت مستمر و اصلی واحد تجاری (فروش کالا یا ارائه خدمات) به وجود آمده باشند حساب های دریافتنی تجاری نامیده می شوند به عنوان مثال مطالبات ناشی از فروش درب اتوماتیک در شرکت تولید کننده این محصول باید در حساب های دریافتنی تجاری ثبت شود.
چنانچه مطالبات ناشی از عواملی غیر از فعالیت اصلی و مستمر واحد تجاری باشد حساب های دریافتنی غیر تجاری نامیده می شوند. پرداخت مساعده به پرسنل، پرداخت وام به اشخاص و شرکت ها جز این گروه حساب های دریافتنی می باشند.
در نظر داشته باشید که نوع فعالیت واحد های تجاری مشخص کننده این نوع از تفکیک نیز می باشد. برای نمونه چنانچه فعالیت اصلی شرکتی پرداخت وام و تسهیلات باشد، مطالبات این شرکت به عنوان حساب های دریافتنی تجاری منظور می شود ولی پرداخت وام در شرکتی که فعالیت اصلی آن فروش کالا یا ارائه خدمات می باشد در سایر حساب های دریافتنی قرار می گیرد.
به مطالباتی که در قبال آن ها از بدهکاران اسنادی از قبیل چک و سفته دریافت شود، اسناد دریافتنی گفته می شود. در صورت عدم دریافت اسناد از بدهکاران به این نوع مطالبات حساب های دریافتنی اطلاق می شود.
این نوع طبقه بندی بر اساس زمان مورد انتظار جهت وصول مطالبات می باشد. مطالبات و اسنادی که زمان وصول آن طی چرخه عملیات عادی شرکت یا یک سال (هرکدام که بیشتر است) باشد در زمره حساب ها و اسناد دریافتنی کوتاه مدت قرار می گیرد. در غیر این صورت این نوع مطالبات در حساب ها و اسناد دریافتنی بلند مدت محسوب می شوند.
در صورتی که احتمال معقول و منطقی نسبت به وصول مطالبات وجود داشته باشد این حساب ها در سرفصل حساب ها و اسناد دریافتنی ثبت می شوند. در صورتی که احتمال وصول مطالبات ضعیف باشد، این مطالبات در زمره مطالبات مشکوک الوصول طبقه بندی می شوند و در صورتی که عدم وصول مطالبات قطعی شده باشد این مطالبات از مطالبات مشکوک الوصول خارج و به هزینه مطالبات سوخت شده منتقل می گردند.مشاوره حقوقی در این رابطه پشت وانه اطلاعاتی مناسبی است.